Gümrük Müşavirliğinin Görevleri?

Gümrük Müşavirleri altına imza attıkları beyanname ile ilgili cezai işlemlerin uygulamaya konulması açısından beyanname içerisinde yer alan bütün bilgileri ve yer alan ekleri rejimin gerektirdiği yükümlülüklere uyulmasından mesuldür.